Uthållighetsprov (UHP)
 

Avsikt:

Uthållighetsproven skall bevisa att hunden är i stånd att utföra en bestämd fysisk ansträngning. På grund av hundens kroppsbyggnad kan de krävande ansträngningarna endast utföras i en löpövning, om vilken vi vet att den ställer krav på de inre organen, speciellt hjärta och lungor, samt rörelsemekanismerna. Utöver detta kommer även egenskaper som temperament och hårdhet till uttryck. Att ansträngningarna övervinnes utan att hunden tröttas, får anses vara bevis för kroppslig sundhet och tillräcklighet av de önskade egenskaperna. Bägge delarna är förutsättning för att hunden eventuellt kan användas i aveln.

Inträdeskrav:

Åldersgränserna för deltagande är minimum 16 månader och maximum 6år, dvs. att hundar som fyllt 7 år ej kan deltaga.

Utförande:

Domaren skall, i samarbete med provledaren, förvissa sig om att hundarna är i god kondition.
prov får ej erhållas om temperaturen överstiger 22 grader Celsius.
Provet skall avhållas på gator och vägar av olika beskaffenhet. Det skall per cykel tillryggaläggas en sträcka av ca 20 km med en genomsnittshastighet av 12-15 km/tim.
Domaren och provledaren skall, antingen per cykel eller bil följa hundarna.

Hundarnas identitet skall säkerhetskällas vid start och mål. I pauserna skall domaren undersöka hundarna avseende trötthetstecken och eventuellt slitna trampdynor. Hundarna skall i pauserna ha möjlighet att röra sig fritt och tvångslöst. Hundar som under trötthets- och tass- kontrollen visar karaktärsbrister kan uteslutas från provet. Starkt utmattade hundar samt hundar med nedslitna trampdynor utestängs från vidare deltagande.

 

Provdeltagare skall följas av en bil som kan ta upp de hundar som inte klarar ansträngningarna eller är uteslutna från vidare deltagande.

 

Löpövningen :

Hunden skall (följande trafikordningen) springa i koppel vid cykelns högra sida i normalt trav. Kopplet skall vara av sådan längd att hunden hela tiden har möjlighet att anpassa sig till hastigheten. En för hög hastighet skall undvikas. Det är inget fel om hunden går fram i kopplet och drar. Däremot är det fel om hunden ständigt ligger bakom och måste dragas med. Efter 8 km hålls en paus på 15 minuter, efter ytterligare 7 km en paus på 20 minuter och efter de sista 5 km hålls en paus på 15 minuter.

Avslutning:

Efter löpövningen står det domaren fritt om han, medels enklare linförighetsprov eller kontaktprov, önskar prova hundens tillstånd.

Bedömning:

Det utdelas inga poäng, endast besked om hunden är godkänd eller inte godkänd. Vid godkänd tilldelas hunden betäckningen UHP, som införes i tävlingshäftet.

Underkännande:

Provet underkänns om:
- Hunden helt saknar temperament/hårdhet eller visar utmattning över det normala.
- Hunden inte kan hålla en genomsnittshastighet på 12 km/tim.

Tillbaka