Tillkämpande är en underskattad del i skyddsträningen
och som kräver en hel del av alla inblandade!
 

Harry laddar på för att få angripa och hugga sig fast i skinnbiten

och det är något som man inte stå pall för utan rycks omkullvare sig Harry eller jag vill förlora bytet, men jag fick lov att ge mig, kan bero på åldern ;-)Karin tyckte det såg kul ut och figgar för första gångenoch Dunja leker med en stund tills hon bestämmer sig för att ta över bytet

sedan var det Karin och Aarons tur

och när Aaron väl får tag i skinntrasan så är han orubblig

den skall bli hans och Rami åker i backen.

Trots att övningen tar på allas krafter så finns det ändå över till ett busrace, när Buffy inbjuder Aaron till det !

IKia

Team Stockholm

Tillbaka