Uppvisning av IPO på Lilla Stockholms Utställningen

Älvsjö Mässan
 

 

   

Uppvisning av IPO i Kungsträdgården,
på Stockholms Hunddag - Hunden Behövs