Förtjänstmärke med motiveringen:
För hennes stora och fleråriga engagemang i IPO-träning av Belgiska Vallhundar